Mijn aanvraag tot publicatie is goedgekeurd. Wat zijn de volgende stappen?

Van zodra je dossier ontvankelijk is, zal het Donorinfoteam 3 fiches opstellen, volgens een uniform model (een projectfiche, een fiche alegemene info en een financiële fiche). Je krijgt deze fiches voorgelegd nog voor publicatie.

Je dient vervolgens :

  • Je akkoord te verlenen voor publicatie van de fiches zoals opgesteld door Donorinfo
  • Het logo van donorinfo.be op je website te plaatsen, op te nemen in je brochures en communicatie naar schenkers toe 
  • Op regelmatige basis geactualiseerde informatie aan Donorinfo te bezorgen

Welke informatie moet ik op regelmatige basis aan Donorinfo bezorgen?

Jaarlijks wordt van je organisatie verwacht dat zij tegen uiterlijk 15 september volgende informatie aan Donorinfo bezorgt:

  • De resultatenrekening (interne balans) van het voorafgaande jaar.
  • Het controlerapport over de jaarrekening.
  • Informatie over dde lopende activiteiten en de toekomstige concrete noden 

We rekenen op de medewerking van de organisaties voor een publicatie van correcte en recente gegevens.