‘Nieuwe partners zoeken we eerst op de website van Donorinfo’

AXA werkt samen met Donorinfo voor transparantie bij goede doelenDonorinfo helpt individuele schenkers om een goed doel te vinden dat ze in vertrouwen kunnen steunen. Maar ook grotere donoren kunnen beroep doen op de diensten van Donorinfo. AXA in Belgium kwam in 2017 voor haar Corporate vrijwilligersprogramma bij Donorinfo terecht. Tijd voor een gesprek om de ervaringen te delen. 

 

We schoven aan bij Dina Iosifidis, Corporate Responsibility & Affairs Manager bij AXA, en Hannelore Hendrickx, die het vrijwilligersprogramma AXA Hearts in Action en de acties rond de ecologische voetafdruk van AXA coördineert.

Corporate Responsibility, wat wil dat zeggen voor AXA?

Dina: “AXA in Belgium – dat is de bank en de verzekeringsmaatschappij - is een groot bedrijf met 3500 medewerkers. We maken deel uit van een wereldwijde groep. Dat wil dus zeggen dat we een grote verantwoordelijkheid hebben tegenover de wereld en de maatschappij waarin we wonen en werken.

 

Sinds ik 6 jaar geleden aan boord kwam als CR-manager, is ‘Corporate Responsibility’, verantwoord zakendoen zeg maar, veel belangrijker geworden voor bedrijven. Onder andere de Dow Jones Sustainability Index zette bedrijven aan om niet alleen na te denken over de waarde die ze voor zichzelf creëerden, maar ook aandacht te hebben voor shared value, gedeelde waarde. 

 

"Corporate Responsibility, verantwoord zakendoen zeg maar, is veel belangrijker geworden voor bedrijven."

 

Het hoofdkantoor van AXA, gevestigd in Parijs, heeft een tool ontwikkeld, de AXA Entity Sustainability Index, die alle aspecten van Corporate Responsibility meet. Zo antwoorden wij jaarlijks op een 50-tal vragen over ons vrijwilligersprogramma, ons HR- en vormingsbeleid, onze ecologische voetafdruk, enzovoort. Alles wordt gecheckt door de externe auditors van Price Waterhouse Coopers. De rapporten zelf zijn niet openbaar beschikbaar, maar de conclusies kan iedereen wel nalezen in ons geïntegreerd jaarverslag.”

Rond welke thema’s werkt AXA?

Dina: “Het is onze overtuiging dat als je CR strategisch wil aanpakken, je best thema’s uitkiest in het verlengde van de activiteiten van je bedrijf. 


Preventie vormt de echte kern van ons vak.  Mensen verzekeren tegen de risico’s van het leven, hen helpen om zoveel mogelijk ongevallen te voorkomen of, als dat niet lukt, er de impact van verzachten - dat is onze roeping.    

 

De klimaatverandering is onze tweede missie. Wij zijn vastbesloten om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Zo zijn we in 2017 naar nieuwe, bijzonder energievriendelijke gebouwen verhuisd en moedigen we onze medewerkers aan om met het openbaar vervoer te komen. Bovendien heeft AXA heeft zich volledig uit de steenkool- en tabaksindustrie teruggetrokken als investeerder én verzekeraar. 


Gezondheid (Health Prevention) is onze derde missie. Met de Stichting tegen Kanker en de Cardiologische Liga werken we rond de twee belangrijkste doodsoorzaken in onze maatschappij. 

 

Tenslotte is er de vierde missie, sociale inclusie. We motiveren medewerkers om deel te nemen aan initiatieven die ons nauw aan het hart liggen. Via inzamelingen, vrijwilligerswerk en andere manieren van samenwerken dragen we ons steentje bij.”

Hoe kiezen jullie goede doelen uit?

Dina: “Op een bepaald moment werden we echt overstelpt met vragen van medewerkers om goede doelen te steunen. Tegelijkertijd wilden we meer sociale impact creëren en die kunnen monitoren. Daarom zijn we meer gaan focussen. Nu steunen we 7 goede doelen op nationaal niveau, en ongeveer evenveel kleinere organisaties voor meer lokale acties. We noemen hen onze sustainable partners. Allemaal passen ze in een van de pijlers van onze CR-strategie. Dat nemen we dan weer op in onze Community Investment Survey, een onderdeel van de Dow Jones Sustainability Index.

 

We ondersteunen ook de organisaties om zelf de impact van hun werk te meten. TADA (Toekomst Atelier De l’Avenir) heeft bijvoorbeeld samengewerkt met de Vlerick Hogeschool om te kijken wat de invloed is van hun programma op schooluitval van kwetsbare kinderen.”

Hoe past de samenwerking met Donorinfo in jullie strategie?

Dina: “Toen we al onze eieren in het mandje van enkele organisaties gingen leggen, werd het des te belangrijker om heel zeker te zijn dat alles bij hen correct verliep. We zijn een beursgenoteerd bedrijf en reputatie is voor ons enorm belangrijk. Op een bepaald moment zaten we echt met de handen in het haar: wie zou ons kunnen helpen om na te gaan of al onze goede doelen echt volledig financieel transparant zijn?

 

Dat is een expertise die wij niet hebben en die je niet zomaar snel opbouwt. Wij hebben maanden gezocht naar een oplossing, maar niemand had de expertise die we zochten. 

 

"Donorinfo? Dat was een openbaring. Volgens mij is er niemand anders die doet wat Donorinfo doet."

 

Uiteindelijk is ons vanuit The Shift, een organisatie die verantwoord ondernemen stimuleert, gesuggereerd om te praten met Donorinfo. Dat was een openbaring. Volgens mij is er niemand anders die doet wat Donorinfo doet. Bovendien heeft Sigrid van Donorinfo ons met engelengeduld begeleid en bood Donorinfo deze dienstverlening gratis aan.”

 

Hannelore: “We hebben de hele lijst van onze goede doelen doorgegeven aan Donorinfo. Soms moest ik zelf nog even de telefoon nemen om uit te leggen wat de bedoeling was, waarna het meestal vlot verliep. Het is ook aan ons om heel duidelijk uit te leggen wat de screening inhoudt en waarom we dat vragen. Ook bij kleine organisaties, zoals bijvoorbeeld vzw Toontje waarmee we samenwerken in Gent, verliep de procedure eigenlijk heel makkelijk. 

 

We leggen de organisaties ook uit dat ze via Donorinfo aan hun schenkers kunnen tonen dat ze volledig financieel transparant zijn. Bovendien staan ze op de website van Donorinfo en kunnen ze zo ook nieuwe schenkers aantrekken.

 

Nieuwe goede doelen of een nieuwe partner die we nu opnemen in ons vrijwilligersprogramma, moeten verplicht gescreend worden door Donorinfo. Dat is echt een conditio sine qua non. 

 

Zo hebben we vorig jaar ons ruilontbijt georganiseerd voor het Maison d’enfants Reine Marie Henriette. Bij het ruilontbijt geeft het goede doel een lijst door met materiaal dat ze kunnen gebruiken: boeken, luiers, kledij,… Medewerkers betalen dan voor hun ontbijt in natura met materiaal dat op die lijst staat. Vorig jaar deden 1200 medewerkers mee, over alle vestigingen van AXA heen.”  

"Nieuwe goede doelen of een nieuwe partner die we nu opnemen in ons vrijwilligersprogramma, moeten verplicht gescreend worden door Donorinfo. Dat is echt een conditio sine qua non. "

Welke rol spelen de medewerkers van AXA in jullie strategie?

Hannelore: “Vrijwilligerswerk is een heel belangrijke pijler in onze CR-strategie. In België neemt 1 op 2 medewerkers jaarlijks deel aan het vrijwilligersprogramma. Daar zijn we best trots op. We kiezen ook bewust partners uit waarmee we veel vrijwilligerswerk kunnen doen. 

 

Zo mobiliseren we al onze medewerkers om deel te nemen aan Levensloop, initiatief van de Stichting Tegen Kanker. Bij TADA, dat bij ons een plekje in de kantoren heeft, geven medewerkers van AXA drie zaterdagen per jaar workshops over bank en verzekeringen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen uit Brussel. Met GoodPlanet organiseren we tijdens onze CR week een wandeling langs duurzame hotspots in de buurt van de verschillende AXA-sites. Tijdens de Special Olympics tenslotte hebben we een stand waar we met de atleten spelletjes spelen rond preventie: in verband met klimaatverandering, brandveiligheid en gezondheid.

 

Zo hebben we voor elk van onze medewerkers wel een activiteit die hen past. Ook geld inzamelen voor de goede doelen is een belangrijk onderdeel van AXA Hearts in Action.”

Welke meerwaarde biedt vrijwilligerswerk aan AXA?

Hannelore: “Het versterkt het engagement én de competenties van medewerkers. Het vrijwilligerswerk is soms een echt leerproces voor hen. Zelfs onze CEO gaf toe dat de lessen die hij gaf aan de kinderen van TADA hem een enorme boost gaven.

 

Voor de jongere generatie medewerkers is het CR-programma een reden om voor AXA te willen werken. Het is niet voor niets dat zij ‘generation impact’ worden genoemd. Ik hoor sommige medewerkers echt zeggen: ‘Als dit is waar AXA voor staat, dan ben ik trots dat ik voor AXA mag werken.’ Of dat het onbetaalbaar is wat ze terugkrijgen voor hun vrijwilligerswerk. 

 

Tenslotte helpt het vrijwilligerswerk om samenwerking te versterken over afdelingen heen. Je legt daarna makkelijker contacten, en krijgt er ook extra energie van in je bedrijf.

Je kan zoveel mooie momenten creëren met je medewerkers en die worden daar zo trots van, dat je eigenlijk als bedrijf niet mag twijfelen om te investeren in vrijwilligerswerk.”