Nieuwe werkwijze voor de controle van de rekeningen vanaf 2019

In België zijn enkel heel grote organisaties verplicht om hun rekeningen te laten controleren. Sinds haar oprichting gaat Donorinfo verder dan de wet voorschrijft. We vragen alle organisaties op donorinfo.be om hun rekeningen te laten controleren door een externe, erkende instelling. Dat garandeert de externe en objectieve controle van de rekeningen. 

Daarom kon je tot nu toe op deze site lezen dat 'alle rekeningen gepubliceerd op donorinfo.be gecontroleerd zijn door een externe onafhankelijke instelling (bedrijfsrevisor, accountant IAB of boekhouder BIBF)'. De boekhouders erkend door het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) controleren echter geen jaarrekeningen van organisaties, maar maken een boekhoudkundige analyse. We hebben de vermelding dus aangepast om verwarring te vermijden.  

 

Onze werkwijze om de rekeningen te controleren en de financiële rapportering te doen zal als volgt aangepast worden: 

 

Vanaf 2019 (rekeningen 2018)

  • Organisaties met een totaal opbrengsten lager dan 100.000 euro moeten Donorinfo geen controlerapport meer bezorgen, enkel een verklaring op eer dat de doorgestuurde informatie correct is. Hun financiële rapportering zal, volgens het model van Donorinfo, gedaan worden door een onafhankelijke boekhouder met BIBF erkenning die de externe en objectieve analyse garandeert. 
  • Organisaties met een totaal opbrengsten groter dan 100.000 euro moeten Donorinfo een standaard controlerapport bezorgen opgemaakt door een onafhankelijke erkende expert (bedrijfsrevisor of expert boekhouder IAB). 
  • De controle van de rekeningen die door Donorinfo bekostigd worden, wordt toevertrouwd aan expert boekhouders met een IAB erkenning.