Onze partners

 

 

gingo.community is een platform voor de filantropie in België. Met het crowdfunding-principe als basis, kunnen projecten die een positieve impact hebben op de maatschappij, er financiële middelen ophalen en een netwerk creëren. Het structureel partnerschap met Donorinfo bestaat erin dat Donorinfo o.m. haar expertise inzake financiële analyse van de organisaties en hun activiteiten, ter beschikking van het platform stelt, zodat de schenker altijd over de meest transparante en objectieve informatie beschikt.

The Shift is het Belgisch platform voor duurzame ontwikkeling en CSR. The Shift  brengt we meer dan 330 organisaties samen (privé ondernemingen, NGO’s, academische instituties, overheidsinstanties en andere belangrijke spelers in de samenleving) en wil het ontwikkelen van innovatieve oplossingen bevorderen om de grootste uitdagingen voor onze planeet, bevolking en welvaart het hoofd te bieden.

La Chaire Philanthropie de l’Université de Liège wil een systemische reflectie aangaande de verschillende facetten van social investment en filantropie bevorderen. Haar onderzoeksprogramma spitst zich toe op de praktijken van fondsen en hun rol in de huidige herconfiguraties van het 'gemeenschappelijk welzijn.' De bedoeling is fondsen te voorzien van middelen die hun analyse-, management- en bestuurscapaciteiten ondersteunen en versterken.

Ashoka is een wereldwijd netwerk van sociale ondernemers, met meer dan 3500 sociale innovators in 85 landen. Deze pioniers kunnen via Ashoka rekenen op de steun en expertise die nodig zijn om hun idee op grote schaal, wereldwijd, te realizeren. Ashoka is reeds 9 jaar in België actief, verkoos reeds 11 Belgische Ashoka Fellows en steunde meer dan 30 sociale ondernemers via verschillende programma’s.

Vereniging die tot doel heeft het verbeteren van communicatie tussen gemeenschappen, en kansen creëren voor taalstudenten om op vrijwillige basis mee te werken aan sociale projecten. Donorinfo maakt van deze vereniging gebruik om haar Engelse vertalingen van de fiches in orde te brengen.  

Logo Platform voor de samenlevingsdienst

Het Platform voor de Samenlevingsdienst is de toonaangevende organisatie op het vlak van Samenlevingsdienst in België. Het Platform verenigt een steeds groter aantal organisaties (meer dan 250) en belanghebbenden rond de oprichting van een Samenlevingsdienst in België. Het doel is jongeren de kans te geven zich voor minstens 6 maanden voltijds te engageren voor de samenleving, hen bij te staan in hun persoonlijke ontwikkeling en hiermee hun integratie in de maatschappij als actieve, kritische en verantwoordelijke burgers te bevorderen. Het platform, opgericht in 2007, werkt autonoom en is onafhankelijk van politieke en religieuze bewegingen.

Nuttige links


Vlaamse tak van Effectief Altruïsme: wetenschap en logica toepassen in de zoektocht naar de meest effectieve manieren om de wereld te verbeteren.

ToolBox vzw heeft zich tot doel gesteld om het management van verenigingen actief in de Belgische sociale sector te verbeteren. Daartoe zet ze een 100-tal professionals in die hun expertise op vrijwillige basis en in team ter beschikking stellen van deze verenigingen.

SAMMAN begeleidt bedrijven en goede doelen om samen een SLOW-Philanthropy© –relatie uit te bouwen: Samen Langdurig Onderbouwd Werken. Zij evolueren van een relatie van geven en krijgen van geld, naar een win-win-ruilrelatie. Als partners wisselen ze tijd, expertise, materialen, en ook relaties en mediakanalen, …uit. En dit vanuit ieders sterktes en mogelijkheden. Zowel het goede doel als de filantroop varen er wel bij.

 

 

 

 

Website van het Belgisch observatorium maatschappelijke ongelijkheid. Het Belgisch Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid is een internetmedium met online artikels die voor iedereen ter beschikking staan. Ze behandelen op kritische wijze thema’s zoals sociale ongelijkheid, machtsverhoudingen, discriminatie en onrechtvaardigheid in allerhande vormen.

 

 

 

MO* Magazine heeft als hoofdopdracht: ’Het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen verbreden en versterken door de ruime publieke opinie op een permanente en journalistieke wijze te informeren over de problematiek van de ontwikkelingssamenwerking met landen in het Zuiden, de duurzame ontwikkeling en de (anders-)globalisering en alle hieraan verbonden thema’s in de meest ruime zin.’ Het magazine MO* en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. 

 

De autonome redactie van Apache brengt onthullende en actuele onderzoeksjournalistiek die voorbijgaat aan de waan van de dag. Apache draagt de rol van een onafhankelijke vierde macht erg hoog in het vaandel. Diepgravende en heldere analyses  geven meer duiding bij complexe maatschappelijke kwesties.