Particuliere giften en bedrijfsmecenaat (nbb 73)

OPBRENGSTEN/Particuliere giften en bedrijfsmecenaat (nbb 73)

 

  • Particuliere giften
  • Schenkingen of overdrachten van andere organisaties
  • Bedrijfsmecenaat: schenking door een bedrijf zonder commerciële tegenprestatie.