Registreer je organisatie op donorinfo.be

STAP 1: Ga na of je organisatie in aanmerking komt voor publicatie op donorinfo.be

  • Je hoofddoel is het uitoefenen van filantropische activiteiten die personen in nood helpen of die initiatieven voor een transitie naar een meer sociaal en ecologisch verantwoord levensmodel, in België of elders in de wereld, stimuleren.
  • Je organisatie is een vzw, een ivzw of stichting in België gevestigd en heeft een ondernemingsnummer
  • Je organisatie doet een expliciet beroep op giften via een website (een pagina die oproept tot giften) en/of in haar brochures (d.m.v. een expliciete vermelding).

STAP 2: Hoe dien ik een aanvraag tot publicatie in?

  • Voeg de balans toe per 31/12 van het meest recente boekjaar, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering. 
  • Bezorg ons ook de gedetailleerde jaarrekening (rubrieken 6 en 7) van je organisatie of de interne balans op 31/12 van het meest recente boekjaar. Het synthetisch model van de Nationale Bank volstaat niet om je Donorinfo fiche op te stellen.
  • Vergeet ook de kopie van het controleverslag met betrekking tot het afgelopen boekjaar, opgesteld door een externe erkende onafankelijke expert (bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant ITAA )*

  • Bezorg ons het logo van je organisatie en enkele recente foto's die de activiteiten op het terrein van je organisatie illustreren (in png*.formaat).

Pas wanneer je dossier compleet is, zal het Donorinfoteam de ontvankelijkheid ervan nagaan en je zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

STAP 3: Donorinfo stelt de fiches op

Je hebt de fiches ontvangen. Wat moet je doen?

STAP 4: Je organisatie staat nu op donorinfo.be, volledig transparant

Deze publicatie is volledig gratis. De bezoekers aan donorinfo.be kunnen nu ontdekken welke de activiteiten, middelen en concrete noden van je organisatie zijn. Ze kunnen zich in hun keuze laten leiden door objectieve en gecontroleerde criteria. Ze krijgen de garantie dat ze jouw organisatie in volle vertrouwen kunnen steunen.  

 

*Mijn organisatie beschikt niet over een controlerapport van een extern erkend controleorgaan. Wat nu?


Heb je nog vragen of wil je graag een afspraak maken met Donorinfo? Contacteer ons via info@donorinfo.be