Straatverplegers : meer mensen op straat

De Straatverplegers geven medische zorgen aan mensen in Brussel zonder dak boven het hoofd. Koen Van den Broeck, woordvoerder van Straatverplegers, legt uit hoe de organisatie en haar mensen op het terrein de crisis beleven, en wat hij verwacht op middellange termijn. 

Hoe heeft Straatverplegers de coronacrisis beleefd? Hoe gaan jullie ermee om?

'We hebben ons snel aangepast. Naast de zoektocht naar een manier om online met elkaar samen te werken op afstand, moesten onze mensen ook aan de slag met maskers en handschoenen op het terrein. We hebben daar snel een manier van werken voor gevonden. Onze medewerkers staan in de frontlijn van de gezondheidssector.' 

Heeft de crisis een impact gehad op jullie inkomsten? 

'We kunnen stellen dat het publiek erg solidair is gebleven. Straatverplegers heeft maskers, handgel en voedsel gekregen. Onze donateurs hebben echt snel gereageerd. 

Nu we iets verder staan, denken we dat we de bijkomende kosten financieel gaan kunnen dekken. Onze oproepen voor giften hebben goed gewerkt. We houden ons hart meer vast voor het tweede deel van 2020 en 2021. Dan zal de gezondheidscrisis ook een economische crisis worden, en die zou weleens ernstig kunnen zijn. Onze schenkers hebben misschien een betere financiële situatie dan de mensen die wij helpen, maar toch vrezen we dat ze meer afwachtend zullen reageren als de dringendste nood voorbij is. 

We schatten dat we 20.000 euro extra kosten hebben gehad door de crisis. De Koning Boudewijnstichting is ons erg snel te hulp gekomen zodat we voedsel en beschermingsmateriaal konden kopen. Anderzijds zijn er evenementen afgelast die ons gewoonlijk heel wat inkomsten opbrachten, van de ene dag op de andere. Dat terwijl onze personeelskost steeg, want we hebben bij Straatverplegers extra mensen moeten aanwerven.

Maar al bij al is de solidariteit van het publiek voor onze organisatie erg groot geweest.'

Creëert de coronacrisis nieuwe noden? En hebben jullie nieuwe kansen ontdekt?  

'Tijdens de crisis is het aantal mensen op straat verveelvoudigd. We werken traditioneel in het stadscentrum en rond de stations, maar we hebben ons werkterrein uitgebreid en ook in andere wijken dakloze mensen ontdekt. Bij de maatregelen voor de lockdown hebben de autoriteiten absoluut niet aan de daklozen gedacht: ze zijn simpelweg vergeten.  

Straatverplegers wil de meest kwetsbare mensen op langere termijn kunnen volgen (degenen die al het langst op straat leven, die geconfronteerd zijn met verschillende problematieken...). Onze ploegen op straat werken meestal met zo'n 25 personen. Met de coronacrisis zijn we een nieuw publiek tegengekomen die omwille van de lockdown hun sociale vangnet waren verloren. Een deel van die mensen zijn ondergebracht in hotels in afwachting dat de lockdown versoepeld werd; de hotelkamers waren immers leeg. 

Maar voor ons was dat een nieuw publiek, met problemen van verslaving of psychische problemen. We hebben deze mensen geholpen de voorbije maanden, maar willen ons nadien terug concentreren op onze eigen doelgroep. Op 1 juli zullen alle daklozen weer op straat staan, en door de economische crisis zullen het er meer zijn dan voordien. De hele sector vraagt zich af wat er gaat gebeuren: zullen de nieuwkomers terug kunnen naar hun vroegere omgeving? Op dit moment leeft het idee om het winterplan te laten voortduren tot in maart 2021, om te vermijden dat mensen op straat komen te staan. 

Wat onze inkomsten betreft: twee jaar geleden zijn we begonnen met nieuwe sympathisanten en schenkers te recruteren op straat. Dat kanaal begint nu echt op te brengen. Maar door de economische crisis vrezen we dat vaste schenkers hun steun zullen opzeggen. 

Over het algemeen heeft Straatverplegers mee geprofiteerd van de solidariteit met de zorgsector. Andere goede doelen hebben waarschijnlijk meer afgezien... De media hebben over de daklozen gesproken, zeker toen bleek dat ze bij het begin van de lockdown de enigen waren die nog op straat waren.'

Hoe zien de Straatverplegers de toekomst tegemoet? 

'We zijn wat ongerust voor de tweede helft van 2020, zowel voor de dakloze mensen als voor de inkomsten van onze organisatie. In 2019 heeft een solidariteitsgala op het einde van het jaar 15 000 euro opgebracht. Zullen we dat opnieuw kunnen organiseren? Dat is helemaal niet zeker. We zullen op zoek moeten gaan naar alternatieven.' 

 

Wil je meer lezen over hoe goede doelen de coronacrisis doorkwamen? Lees dan ons dossier.