Take Off : in september barst het afstandsonderwijs uit haar voegen !

 

Donatien d’Hoop, algemeen directeur van Take Off, ziet ook in de komende maanden het afstandsonderwijs verder toenemen. Hij vertelt ons hoe de coronacrisis verliep voor deze zusterorganisatie van Bednet, die in Franstalige België afstandsonderwijs voor zieke kinderen verzekert. 

Hoe heeft Take Off de coronacrisis beleefd? 

'De lockdown was erg abrupt. Om vrijdag 13 maart hielden we samen met Bednet en OUFtivi onze jaarlijkse Pyjamadag. Op 16 maart waren de scholen dicht. Die Pyjamadag, waar we lang aan hadden gewerkt, werd een complete flop. Er waren wel 4 à 5 keer minder deelnemers. 

Van de ene op de andere dag had het team van Take Off geen werk meer, want de klassen waren dicht. We zijn meteen gaan nadenken en hebben kleine acties opgezet. Zo hebben we voor Pasen 40 kg chocolade eieren geschonken aan de hospitalen waar onze kinderen verbleven.

De ULB heeft ons toen gecontacteerd om computers te lenen van Take Off, zodat studenten die het juiste materiaal niet hadden toch examens konden doen. Enkele OCMW's hebben ons gecontacteerd met dezelfde vraag. Met onze ervaring in afstandsleren, heeft Take Off dan een helpdesk opgezet voor leerkrachten, om hen te helpen om hun online lessen te organiseren. We hebben ook een kleine handleiding uitgewerkt voor leerkrachten om de online videoplatformen goed te gebruiken.' 

Heeft de crisis een impact gehad op jullie inkomsten?  

'Sommige grote sponsors hebben ons nog niet bevestigd dat ze hun beloften kunnen nakomen. Zo hebben een grote horecaspeler en een bouwbedrijf hun beslissing om ons te steunen uitgesteld. Dat gaat over beloften van wel 30.000 euro. De giften van private schenkers zijn een beetje gezakt, maar Take Off heeft geen heel grote groep van individuele schenkers.'  

Heeft de crisis voor nieuwe noden gezorgd? Of voor nieuwe kansen?  

'De crisis heeft blootgelegd hoe groot de digitale kloof is. Plots realiseren we ons dat er jongeren zijn die geen computer hebben om les te volgen. Daar moet de overheid mee aan de slag. Take Off wil graag haar expertise ter beschikking stellen van scholen.  

In oktober zullen alle kinderen die door hun ziekte risicopatiënten zijn voor COVID 19 vanop afstand les moeten volgen. Ouders informeren zich nu al over het nieuwe schooljaar. Wij verwachten dat de inschrijvingen voor afstandsleren bij Take Off enorm zullen stijgen. We hebben dus meer computers en materiaal nodig.  

We verwachten ook een economische crisis die onvermijdelijk een impact zal hebben op de steun die sponsors, particulieren en zelfs de overheid ons bieden. Als de crisis zich voortzet, vrezen wij niet alleen minder middelen op korte, maar ook op lange termijn.'  

 

Wil je meer lezen over hoe goede doelen de coronacrisis doorkwamen? Lees dan ons dossier.