Voldoet mijn organisatie aan alle criteria om op donorinfo.be gepubliceerd te worden?

Ga na of je aan alle voorwaarden voldoet, voordat je je publicatieaanvraag voor donorinfo.be invult en indient

  • Je doel als filantropische organisatie, is om  in hoofdzaak hulp te bieden aan personen in nood, of te werken aan een duurzame samenleving.

  • Je organisatie is in België gevestigd en heeft een ondernemingsnummer.

  • Je organisatie doet een expliciet beroep op giften via een website (een pagina die oproept tot giften) en/of in haar brochures (d.m.v. een expliciete vermelding).

Voldoet je organisatie aan onze criteria ? Dan kan je je  publicatieaanvraag indienen.