Teveel brieven of telefoontjes?

Om de nodige fondsen te werven voor hun activiteiten, kunnen organisaties adressen bekomen uit verschillende bronnen. Het is mogelijk dat jouw adres in een database van potentiële schenkers terechtkwam nadat je een gift deed aan een andere organisatie. Als je liever niet wilt dat je gegevens worden doorgegeven, raden we je aan om aan het goede doel dat je wilt steunen te vragen hoe het met je gegevens zal omgaan. Indien nodig heb je het recht om je gegevens te laten schrappen uit de databank van de organisatie. Als de organisatie je de nodige garantie kan geven, kan je toestemming geven om je gegevens te behouden, zolang ze niet worden doorgegeven aan derden. Maak je wensen over in een brief of een email om alle onduidelijkheid te voorkomen.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 25/09/2017