Wat is een duolegaat?

Bij een duolegaat krijgt een organisatie - meestal een goed doel - een legaat uit een testament, op voorwaarde dat het de successierechten van andere erfgenamen in de nalatenschap betaalt. Vooral voor erfgenamen in de derde lijn - neven, nichten maar ook mensen die niet verwant zijn aan de overledene - is de formule interessant.

September 2020: De Vlaamse regering heeft aangekondigd het duolegaat te willen afschaffen. In de plaats daarvan zouden er geen lasten meer betaald moeten worden op schenkingen of legaten aan een goed doel. Van zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, vind je meer info op donorinfo.be. 

Wettelijke basis van het duolegaat

 artikel 64, lid 2 van het Wetboek der Successierechten.

Successierechten voor fysieke personen

Algemeen geldt: hoe hoger de waarde van een nalatenschap, hoe hoger de successierechten. Daarnaast maakt de wet ook een onderscheid op basis van verwantschap: hoe verder de verwantschapsband tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger de successierechten. 
Als er  een verre of helemaal geen familieband bestaat tussen de overledene en de erfgenaam, kan het successierecht oplopen tot 65 % in Vlaanderen en tot zelfs 80 % in Wallonië en het Brussels Gewest. 
Vooral in deze gevallen kan een duolegaat een oplossing bieden. De minst belaste erfgenaam (het goede doel) betaalt voor de erfgenamen de successierechten. Organisaties kunnen immers erfenissen ontvangen aan een verminderd successietarief.

Dit tarief is bij artikel 59 van het Wetboek der Successierechten bepaald. Omdat het over een gewestelijke bevoegdheid gaat, is dit tarief van gewest tot gewest verschillend. Een overzicht van de successietarieven in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest vind je hier.

Welke organisaties komen in aanmerking voor een duolegaat?

Met organisatie bedoelen we alle vzw’s, ivzw’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut. Natuurlijk raden wij aan om een van onze transparante goede doelen uit te kiezen voor een gift in vertrouwen.

Welke successierechten moet een goed doel betalen als het een legaat ontvangt?

Het Brussels Gewest kent drie - binnenkort twee - verschillende tarieven, terwijl de overige gewesten één enkel tarief toepassen.

 • Brussels Gewest:
  • 6,60 % voor stichtingen van openbaar nut
  • 12,50 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Voor een lijst van deze organisaties, klik hier
  • 25 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die niet erkend zijn
  • Update: op 1 februari 2019 besloot het Brussels parlement om de tarieven voor de eerste twee categorieën (stichtingen van openbaar nut en erkende vzw's, ivzw's en private stichtingen) gelijk te brengen op 7%. Voor niet-erkende organisaties blijft het tarief van 25% gelden. Raadpleeg je notaris om te weten wanneer dit nieuwe tarief precies in werking treedt.
 • Vlaams Gewest: 8,80 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen
 • Waals Gewest: 7 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen

Hoe kan het duolegaat een voordeel opleveren: concreet voorbeeld

Ellen is 75, woont in Antwerpen, en heeft geen naaste verwanten, maar wil een legaat van 60 000 € nalaten aan haar goede vriendin Lisa waarmee ze niet samenwoont. 

A. Zonder duolegaat
Als niet-verwante erfgenaam moet Lisa 45 % aan successierechten betalen, zijnde 27 000 €, en zou ze slechts 33 000 € netto overhouden. 
B. Met duolegaat
Stel dat Ellen opteert om, door middel van een duolegaat, 22 000 € aan een liefdadigheidsinstelling te schenken en 38 000 € aan haar vriendin Lisa. Dan betaalt deze liefdadigheidsinstelling alle successierechten (19 036 €), zijnde:

 • 8,80 % op haar eigen legaat van 22 000 €, gelijk aan 1 936 € en
 • 45 % op het legaat van Lisa van 38 000 €, gelijk aan 17 100 €. 

Niet alleen ontvangt Lisa meer (38 000 € netto ipv 33 000 €), Ellen kan bovendien nog een goede daad verrichten naar een organisatie toe (2 964 € netto).

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 23/09/2020