Wat is een duolegaat?

 

Het duolegaat is een formule waarbij in een testament de ene begunstigde Y (doorgaans een organisatie) een legaat krijgt op voorwaarde dat Y de successierechten van de andere begunstigde X (een broer, een zuster, een neef, een nicht …) betaalt.

Wettelijke basis van het duolegaat

Overeenkomstig artikel 64, lid 2 van het Wetboek der Successierechten kan iemand via een testament bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierechten, op voorwaarde dat organisatie Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt. 

Successierechten voor fysieke personen

Algemeen geldt: hoe hoger de waarde van een nalatenschap, hoe hoger de successierechten. Daarnaast stellen we vast dat de wet ook een onderscheid maakt op basis van verwantschap: hoe verder de verwantschapsband tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger de successierechten. 
Wanneer sprake is van een verre familieband of geen familieband tussen de overledene en de erfgenaam, kan het successierecht, afhankelijk van de waarde van de nalatenschap, oplopen tot 65 % in Vlaanderen en tot zelfs 80 % in Wallonië en het Brussels Gewest. 
Met name in deze gevallen kan een duolegaat, waarbij de minst belaste (organisatie Y) betaalt voor de hoger belaste (begunstigde X), een oplossing bieden. Voor een overzicht van de successietarieven in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest, klik hier.

Verminderd successietarief voor organisaties

In tegenstelling tot een fysieke persoon, betaalt een organisatie die een legaat ontvangt een verminderd successietarief. Dit tarief is bij artikel 59 van het Wetboek der Successierechten bepaald. Maar, aangezien het een gewestelijke aangelegenheid betreft, zijn dit artikel 59, en bijgevolg dit tarief, van gewest tot gewest verschillend. 

Welke organisaties komen in aanmerking voor een duolegaat?

Met organisatie bedoelen we: alle vzw’s, ivzw’s, private stichtingen en stichtingen van openbaar nut. Deze organisatie mag dus een liefdadigheidsinstelling zijn, die een lager tarief van successierechten verschuldigd is.

Welke zijn de successierechten die een liefdadigheidsinstelling dient te betalen op een legaat dat zij ontvangt?

Het Brussels Gewest kent drie verschillende tarieven, terwijl de overige gewesten slechts één tarief toepassen.

 • Brussels Gewest:
  • 6,60 % voor stichtingen van openbaar nut
  • 12,50 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Voor een lijst van deze organisaties, klik hier.
  • 25 % voor vzw’s, ivzw’s en private stichtingen die niet erkend zijn
 • Vlaams Gewest: 8,80 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen
 • Waals Gewest: 7 % voor alle stichtingen van openbaar nut, vzw’s, ivzw’s en private stichtingen

Hoe kan het duolegaat een voordeel opleveren: concreet voorbeeld

Ellen is 75, woont in Antwerpen, en heeft geen naaste verwanten, maar wil een legaat van 60 000 € nalaten aan haar goede vriendin Lisa waarmee ze niet samenwoont. 

A. Zonder duolegaat
Als niet-verwante erfgenaam moet Lisa 45 % aan successierechten betalen, zijnde 27 000 €, en zou ze slechts 33 000 € netto overhouden. 
B. Met duolegaat
Stel dat Ellen opteert om, door middel van een duolegaat, 22 000 € aan een liefdadigheidsinstelling te schenken en 38 000 € aan haar vriendin Lisa. Dan betaalt deze liefdadigheidsinstelling alle successierechten (19 036 €), zijnde:

 • 8,80 % op haar eigen legaat van 22 000 €, gelijk aan 1 936 € en
 • 45 % op het legaat van Lisa van 38 000 €, gelijk aan 17 100 €. 

Niet alleen ontvangt Lisa meer (38 000 € netto ipv 33 000 €), Ellen kan bovendien nog een goede daad verrichten naar een organisatie toe (2 964 € netto).

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 03/01/2017