Wat is het fiscaal regime voor aftrekbare giften?

Artikel 25 van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen bepaalt hoe je giften aan organisaties die een fiscaal attest mogen afleveren kan aftrekken van je belastingen. 

Voor het totaal van je giften tijdens één aanslagjaar krijg je een forfaitaire belastingvermindering van 45 % van het totaal van de giften (met een minimum van 40 € op jaarbasis en per erkende organisatie waaraan je schenkt). Dat kan voor een maximumbedrag van 10% van je netto inkomen.

Uitzonderlijke coronamaatregel: in 2020  geldt uitzonderlijk een belastingsvermindering van 60%.

Bovendien kan je de giften aftrekken voor een maximumbedrag van 20 in plaats van 10% van je netto inkomen. Meer informatie op de website van de FOD Financiën

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 11/04/2021