Wat is het fiscaal regime voor aftrekbare giften?

Artikel 25 van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen wijzigt de methode van fiscale aftrek voor giften aan organisaties die een erkenning hebben voor het afleveren van een fiscaal attest.

Artikel 25 van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen wijzigt de methode van fiscale aftrek voor giften aan organisaties die een erkenning hebben voor het afleveren van een fiscaal attest.

Voortaan geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45 % op het totaal van de giften (met een minimum van 40 € op jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie). Deze maatregel is van kracht vanaf het aanslagjaar 2013, dat wil zeggen voor inkomsten en giften in 2012.

Deze maatregel heeft een negatieve impact op gezinnen die meer dan 45 % belastingen betalen. Voor gezinnen die minder dan 45 % belastingen betalen daarentegen, betekent de nieuwe belastingkorting een groter voordeel dan in het verleden.

Concreet: iemand doet een gift van 500 €

1. In geval zij belast wordt aan het tarief van 50 %:

 • Belastingen voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011)
  - Netto belastbaar inkomen: 35 000 €
  - Aftrekbare giften: 500 €
  - Globaal belastbaar inkomen: 35 000€ - 500 € = 34 500 €
  - Belastingen (aan het belastingtarief van 50 %): 17 250 €
 • Belastingen voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012)
  - Netto belastbaar inkomen: 35 000 €
  - Basisbelasting (aan het belastingtarief van 50%): 17 500 €
  - Vermindering met 45 % van de giften (500 € x 45%): 225 €
  - Saldo belastingen: 17 500 € - 225 € = 17 275 €

De persoon in kwestie ziet zijn belastingvoordeel met 25 € verminderen (17 275 € in plaats van 17 250 €)

2. In geval zij belast wordt aan het tarief van 30 %:

 • Belastingen voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011)
  - Netto belastbaar inkomen: 10 000 €
  - Aftrekbare giften: 500 €
  - Globaal belastbaar inkomen: 10 000 € - 500 € = 9 500 €
  - Belastingen (aan het belastingtarief van 30%) : 2 850 €
 • Belastingen voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012)
  - Netto belastbaar inkomen: 10 000€
  - Basisbelasting (een het belastingtarief van 30%): 3 000 €
  - Vermindering met 45% van de giften (500 € x 45%): 225 €
  - Saldo belastingen: 3 000 € - 225 € = 2 775 €

De persoon in kwestie heeft een belastingvoordeel van 75 € (2 775 in plaats van 2 850 €)

"Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités donnant droit à une réduction d'impôt dans le chef des donateurs", Moniteur belge du 13 février 2013 (2ème Edition, pages 8655 à 8659): Cet avis remplace celui publié au Moniteur belge du 13 avril 2011 (4ème Edition). Il s'agit d'une actualisation suite à la loi du 13 décembre 2012 qui a modifié le traitement fiscal des libéralités puisque, auparavant déductibles des revenus, les libéralités donnent dorénavant droit à une réduction d'impôt. Cela entraîne pour les organisations une adaptation de la procédure de délivrance des reçus. Ainsi, par exemple, la référence légale à mentionner sur le reçu ne sera plus l'article 104 ou 107, mais le nouvel article 145/33 du Code des impôts sur les revenus. Pour rappel, cette procédure est devenue, depuis 2011, en principe électronique et par exception sur papier .

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 14/05/2014