Wat maakt het Donorinfomodel zo uniek?

Sinds 2005 is Donorinfo het enige onafhankelijke orgaan dat transparante, gecontroleerde en objectieve informatie publiceert over filantropische organisaties die personen in nood helpen.

Wat vindt u op www.donorinfo.be?

  • transparante, gecontroleerde en objectieve informatie over filantropische organisaties in België die personen in nood helpen.
  • projectfiches, door Donorinfo volgens een standaardmodel opgemaakt, met informatie over de doelstellingen, activiteiten en concrete noden van elke organisatie.
  • financiële fiches volgens een uniform en uniek model die de jaarrekening van elke organisatie in detail weergeven.
  • een zoekmachine die u toegang verschaft tot alle informatie op www.donorinfo.be. U kan er op zoek gaan naar een organisatie op basis van thema, regio/land, grootte van de organisatie, percentage subsidies. U ontdekt er de concrete noden van elke organisatie (materiaal, vrijwilligers, financiële steun). Deze informatie wordt dagelijks geactualiseerd, en afgetoetst tijdens de bezoeken die Donorinfo aan de organisaties brengt.

Hoe werkt Donorinfo?

Elke organisatie die aan de publicatievoorwaarden van Donorinfo voldoet, kan een aanvraag tot publicatie indienen. De aanvraag tot publicatie bestaat uit: de gedetailleerde jaarrekening van het voorafgaande afgesloten boekjaar (goedgekeurd door de Algemene Vergadering), een kopie van het controlerapport over datzelfde boekjaar, opgesteld door een extern erkend controleorgaan (bedrijfsrevisor, accountant IAB ), en het formulier 'aanvraag tot publicatie'.

 

Op basis van het volledige dossier kan Donorinfo een fiche opstellen met informatie over de activiteiten en de rekeningen van het goede doel en enkele organisatorische gegevens. Deze fiches worden voor publicatie ter goedkeuring aan de organsiatie voorgelegd. Donorinfo legt ook jaarlijks enkele werkbezoeken af bij organisaties om hun werking beter te leren kennen.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 14/03/2019