Wat maakt het Donorinfomodel zo uniek?

Sinds 2005 is Donorinfo het enige onafhankelijke orgaan dat transparante, gecontroleerde en objectieve informatie publiceert over filantropische organisaties die personen in nood helpen.

Wat vindt u op www.donorinfo.be?

  • transparante, gecontroleerde en objectieve informatie over filantropische organisaties in België die personen in nood helpen.
  • projectfiches, door Donorinfo volgens een standaardmodel opgemaakt, met informatie over de doelstellingen, activiteiten en concrete noden van elke organisatie.
  • financiële fiches volgens een uniform en uniek model die de jaarrekening van elke organisatie in detail weergeven.
  • een zoekmachine die u togenag verschaft tot alle informatie op www.donorinfo.be. U kan er op zoek gaan naar een organisatie die het beste aan uw criteria beantwoordt, op basis van thema, regio/land, grootte van de organisatie, percentage subsidies. u ontdekt er welke de concrete noden van elke organisatie zijn (materiaal, vrijwilligers, financiële steun). Deze informatie wordt dagelijks geactualiseerd, en afgetoetst aan de realiteit van de werking van de organisaties tijdens de bezoeken die Donorinfo aan de organisaties brengt.

Hoe werkt Donorinfo?

Elke organisatie die aan de publicatievoorwaarden van Donorinfo voldoet, kan een aanvraag tot publicatie indienen. De aanvraag tot publicatie bestaat uit: de gedetailleerde jaarrekening van het vooarafgaande afgesloten boekjaar (goedgekeurd door de Algemene Vergadering), een kopie van het controlerapport mbt datzelfde boekjaar, opgesteld door een extern erkend controleorgaan (bedrijfsrevisor, accountant IAB of boekhouder BIBF), en het formulier 'aanvraag tot publicatie'.  Op basis van het volledige dossier kan het team een project-, algemene- en financiële fiche opstellen. Deze fiches worden voorafgaandelijk aan de publicatie ter goedkeuring aan de betrokken organsiatie voorgelegd. De informatie op www.donorinfo.be wordt regelmatig geactualiseerd. Bovendien bezoekt Donorinfo de organisaties op www.donorinfo.be regelmatig om na te gaan of de fiches een correcte weergave zijn van de dagelijkse werking van een organisatie. 

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 13/05/2014