Welke zijn de boekhoudkundige verplichtingen voor vzw's, stichtingen en ivzw's?

De wet van 27 juni 1921 legt boekhoudkundige verplichtingen op aan vzw's (artikel 17), stichtingen (artikel 37) en ivzw's (artikel 53).

Ondertussen is een nieuwe wet gestemd en moeten nieuwe (vanaf 1 mei) en bestaande (vanaf 1 januari 2020) organisaties zich aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Het artikel hieronder is nog niet aangepast aan de nieuwe regels.

Drie categorieën naar orde van grootte

De wet onderscheidt 3 categorieën vzw's, stichtingen en ivzw's, die elk onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen.

 • De 'groten' voldoen aan twee van de drie volgende criteria:
 1. aantal bezoldigde werknemers op gemiddelde jaarbasis (in voltijds equivalenten): 5

 2. jaarlijks totaal van andere dan uitzonderlijke inkomsten (excl. BTW): 312.500 €

 3. balanstotaal : 1.249.500 €.

 • De 'zeer groten' zijn degene die op gemiddelde jaarbasis meer dan 100 (bezoldigde) werknemers in dienst hebben, uitgedrukt in voltijds equivalenten, of voldoen aan twee van de drie volgende criteria:
 1. aantal bezoldigde werknemers op gemiddelde jaarbasis (in voltijds equivalenten): 50

 2. jaarlijks totaal van andere dan uitzonderlijke inkomsten (excl. BTW) : 7.300.000 €

 3. balanstotaal : 3.650.000 €.

 • De 'kleine' zijn al degene die buiten bovenstaande categorieën vallen (bijvoorbeeld : 2 werknemers en 20.000 € inkomsten; geen werknemer en zeer weinig inkomsten).

Deze wettelijke drempels werden laatst bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 gewijzigd.


Welke zijn de boekhoudkundige verplichtingen van de kleine organisaties?

 • een vereenvoudigde boekhouding voeren met een staat van inkomsten en uitgaven en een bijlage
 • hun jaarrekening neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel

Zie ook : website van de Federale Overheidsdienst Justitie
 

Welke zijn de boekhoudkundige verplichtingen van de grote organisaties?

Grote organisaties moeten

 • eenzelfde boekhouding voeren als een handelsvennootschap met een balans, een resultatenrekening en een bijlage
 • hun jaarrekening neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de Nationale Bank, binnen 30 dagen na de goedkeuring ervan.

Zie ook :
Website van de Federale Overheidsdienst Justitie
Website van de Nationale Bank

 

Welke zijn de boekhoudkundige verplichtingen van de zeer grote organisaties?

De zeer grote organisaties hebben dezelfde boekhoudkundige verplichtingen als de grote organisaties (zie hierboven). Zij dienen bovendien een commissaris te benoemen, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR).

Deze wettelijke verplichting weerhoudt er de overige organisaties niet van om facultatief een commissaris te benoemen. Deze commissaris dient niet noodzakelijk lid te zijn van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en mag bijvoorbeeld een accountant zijn.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 19/04/2019