Van stereotiepen naar volwaardig burgerschap voor vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

De missie van Persephone

De vzw Persephone is ontstaan vanuit de vaststelling dat er binnen de bestaande gehandicaptenverenigingen doorgaans te weinig aandacht voor de vrouw is en binnen de bestaande vrouwenwerkingen te weinig aandacht voor het aspect handicap. Tot vandaag is Persephone de enige vzw die zich rond dit onderwerp heeft georganiseerd in België.
Persephone werkt voor en door vrouwen met een handicap en wil hen met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen. De vzw wil ook bijdragen aan een positieve beeldvorming en stelt haar deskundigheid ter beschikking van personen en instellingen die er nood aan hebben. De vzw behartigt ook de belangen van vrouwen met een handicap, o.a. rond intrafamiliaal geweld, en behandelt thema's als privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, recht op moederschap en recht op werkgelegenheid.

persephone vzw op donorinfo.beWat doet Persephone?

 • Onthaal van vrouwen met een handicap die problemen ervaren of een luisterend oor nodig hebben, individueel of in praatgroep
 • Uitbouwen van een netwerk van moeders met een handicap, om ervaringen uit te wisselen
 • Filosofiedagen rond 'identiteit en handicap': deze dagen worden door de vzw georganiseerd, met kleine groepjes deelnemers en deskundige sprekers.
 • Gespreksnamiddagen voor vrouwen die plots geconfronteerd worden met een handicap of nieuwe beperkingen
 • Studie rond 'vrouwen met een handicap en werkgelegenheid' om beleidsaanbevelingen door te geven aan de bevoegde ministers, bv rond een aangepaste werkplaats of een aangepast arbeidsritme. 
 • Educatieve workshop 'Bruggen Bouwen' ism studenten orthopedagogie van de Plantijn Hogeschool, die in 2012 de workshopkit ontwikkelden zodat de vzw de workshop autonoom kan geven. De workshop is bedoeld voor verenigingen of klassen (16+). Sinds 2014 bestaat er ook een versie voor groepen die beginnen Nederlands te leren.
 • Workshops rond weerbaarheid en zelfverdediging: de vzw organiseert jaarlijks een cursus zelfverdediging voor vrouwen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap in verschillende regio's.De lessen  worden gegeven door een vaste lesgeefster en gefinancierd door middel van de inschrijvingsgelden en subsidies waar mogelijk.

In 2015 bestond de vzw 20 jaar. Persephone lanceerde toen het nieuwe boek 'geweld tegen vrouwen met een handicap deel II' en de verjaardagskalender 'Blij dat ik leef!' met eigen foto’s en gedichten. Sinds kort is de vzw ook in het Limburgse actief.

Sinds haar ontstaan in 1995 werkt Persephone uitsluitend met ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Hoe kan jij Persephone helpen?

Financiële hulp

 • In 2020 vieren ze hun 25ste verjaardag. Die grijpen ze aan om hun zichtbaarheid te vergroten.

 • Om het nieuwe boek 'Geweld tegen vrouwen met een handicap deel II' te vertalen in het Duits, zodat het ook in de rest van België en Europa verspreid kan worden (kostprijs: 2.662 €). Zowel giften al sponsoring zijn welkom.

Vrijwilligers in België

 • transport/mobiliteit: occasioneel personen afhalen aan het station
 • fondsenwerving

Update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/06/2021